Třída 7. B, Zakladní škola Přerov, Svisle 13

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kyndrová